Copyright 2024 - Hostinec U Malinů

Milníky historie

15.dubna 1892

zahájena stavba

15.září 1892

kolaudace a postupné zahájení provozu

zima 1892-93

první naledování lednice (Společenský život středních a nižších vrstev obyvatelstva se v přelomu století a v době mezi oběma světovými válkami odbýval v hostincích. Budova pamatuje Lidově-národní obrození, zkoušky sokolské dechovky, schůze a valné hromady desítek spolků, ale také dvě světové války a spoustu útrap.)

15.leden 1943

zábor německou armádou (byla zde zřízena vojenská jednotka pro provádění cenzury zpráv z východní fronty)

30.dubna 1945

odchod německé armády

8.květen 1945

osvobození ruskou armádou. (Po prchající německé armádě zůstal její kontingent piva na měsíc květen v lednici. Toto pivo bylo vytočeno před hospodou zadarmo českým lidem a ruským osvoboditelům)

10.květen 1945

zabrání zahrady ruskou armádou pro zřízení polní kuchyně pro potřeby ruské armády v Ústí nad Orlicí a okolí. (dostupné dřevo bylo spáleno, i ploty; jako satisfakci zde armáda nechala jednoho živého koně, kterého získal místní poštovský panáček pan Johanides.)

léta 1946-49

byl dán hostinec do pořádku po hospodaření obou armád

rok 1949

přinesl další zábor – Komunální podnik zabral dům, inventář i zboží

rok 1951

změna zabíratele – Krkonšské hotely

rok 1953

další změna zabíratele – Restaurace a jídelny

30.prosince 1959

Vyvlastnění - „Přechod nemovitosti do vlastnictví Československého státu dle vládního nařízení č. 15/1959“

rok 1962

zrušení přírodní lednice (Hostinec byl vždy proslulý svým přírodně chlazeným pivem. Ledovalo se na velké i malé zátoce.)

16.ledna 1991

navrácení nemovitosti dětem původních vlastníků ve smyslu zákona „Zmírnění následků některých majetkových křivd č. 403/90 Sb. (Dům byl vrácen v zuboženém stavu. Původní ukradený inventář a zboží si musel restituent od RAJ koupit nebo se ho musel vzdát.)

1.února 1991

znovuotevření po privatizaci. Postupné uvedení hostince do provozuschopného stavu.

jaro 1997

zbourání starého a postavení nového hygienického zařízení.

7.července 1997

stoletá voda

8.října 1997

otevření po rekonstrukci

 

 

Dům č.p. 275 prodělal dvě velké vnitřní rekonstrukce a 3x byla obnovena fasáda. Nepsal si svůj posudek sám, jeho historii psaly dějiny naší země. Jako historickou informaci pro nynější a příští generace zpracoval dle zachovaných dokladů, vlastních prožitků a vyprávění rodičů a příbuzných předchozí spolumajitel restaurace U Malinů 

 

 

Vladimír Malina

 

f t g